Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Jaká slova nelze registrovat

Jaká slova nelze registrovat

19.07.2019

O tom, jak správně vybrat název vaší společnosti jsme již hovořili v článku 5+1 tipů, jak vybrat jméno firmy. Nyní bychom se rádi věnovali tomu, která slova nejsou vhodná pro registraci ochranné známky a která vám s největší pravděpodobností ani Úřad průmyslového vlastnictví nepovolí zapsat do rejstříku ochranných známek.

Pojďme si tedy shrnout zákon o ochranných známkách, zejména § 4, a představit si ty nejvýraznější příklady názvů, které nelze registrovat.

Rozlišovací způsobilost

Pojmem rozlišovací způsobilost označení se rozumí takové slovo, které se formálně nepodobá slovu zastupující daný typ výrobku. Spotřebitel musí být schopen rozlišit výrobky či služby poskytovatele, k jejichž rozlišení je označení určené. Základní funkcí každé ochranné známky je to, aby se odlišovala od ostatních. Je důležité, aby spotřebitel chápal rozdíl mezi názvem svého výrobku a označením pro daný typ produktu. 

Nezapomínejme na to, že název ochranné známky má být originální a dobře zapamatovatelný. Pokud zákazníkovi utkví vaše označení v paměti, bude ho to instinktivně lákat právě k vám, a Vy máte napůl vyhráno. Ochranná známka by měla svým názvem vypovídat o tom, jaký propagujete produkt, ale zároveň by se měla určitým způsobem odlišit od konkurence.

Konkretizace daného výrobku

Dalším příkladem ochranné známky, kterou nelze zaregistrovat, je označení, jenž slouží výhradně k určení druhu, popisu, kvality, původu, množství či vlastnosti produktu. Také nejsou vhodné názvy číslic, písmen, geometrických tvarů atd.

Pojmenování označující daný druh:

  • Sklady
  • Exekuce

Pojmenování popisující daný produkt:

  • České sladkosti
  • Česko-rakouská cena
  • Alpská sůl

Morální hledisko

Ochranná známka samozřejmě také souvisí s etickým hlediskem. Nelze zapsat do rejstříku hanlivá, urážející či pohoršující slova. Jedině označení, jež koresponduje s dobrými mravy ve smyslu obecného pořádku, je zaregistrovatelné.

Klamavé označení

Mezi problematiku vhodného označení vaší ochranné známky se řadí i otázka věrohodnosti. Není dovoleno registrovat název či logo, které disponuje klamavým původem a lživě informuje o produktu. Jedná se zejména o charakter, kvalitu, dobu výroby či zeměpisné určení daného výrobku či služby.

Již registrované označení

Totožnost, či dokonce shodnost s jinou ochrannou známkou, která je již zapsaná v rejstříku ochranných známek, též vylučuje registraci. Podobnost by mohla zapříčinit záměnu daných značek a ta by následně vedla k špatné orientaci na trhu. S ohledem na tuto skutečnost je účelně zřízeno námitkové řízení pod záštitou ÚPV, které má za úkol prošetřit případnou podobnost označení. Jedinou výjimkou, jež podobnost dovoluje, je souhlas majitele dříve zapsané ochranné známky.

Mezi další problematické označení se řadí:

  • obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejm. náboženský symbol
  • které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby, než jsou uvedené v Pařížské úmluvě
  • které je v rozporu s ustanovením jiného právními předpisu
  • obsažené v přihlášce, která nebyla podána v dobrém úmyslu

Vstupujete se svou značkou nově na trh či jste otálení obchodníci, ale obáváte se, že vám vaše označení někdo zcizí a následně pojme za své? Není nic jednoduššího, než si svůj název nechat registrovat. Vyhnete se tak případným problémům, jako jsou například nepříjemné konkurenční boje. Registrací ochranné známky si vybudujete své jisté místo na trhu, které vám již nikdo nevezme.

Neorientujete se v právnické mluvě a nemáte čas na vyřizování potřebných dokumentů, ale rádi byste byli vlastníky registrované ochranné známky a s noblesou používali symbol ®? Vyplňte náš objednávkový formulář a celým procesem registrace vás zcela bez starostí provedeme my.

 

Použité zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-441

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl