Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog 5 nejčastějších chyb při registraci ochranné známky

5 nejčastějších chyb při registraci ochranné známky

05.10.2017

Chystáte se na registraci ochranné známky? Ochranná známka vaši značku před konkurencí nejenom chrání, ale zároveň ji od ní odlišuje. To jistě víte. Tak se pojďme podívat na 5 nejčastějších chyb, které při registraci OZ vznikají.

1) Neprovedení/nedostatečná rešerše

Provedení rešerše ochranných známek před samotnou registrací je velmi důležité, ne-li stěžejní. Proč? Protože pouze na základě rešerše budete mít jistotu, zda “vaše” OZ není již zaregistrovaná, případně jaké třídy jsou pro danou ochrannou známku volné k dispozici. K této problematice se ale dostaneme ještě níže.

Jak provést rešerši ochranné známky? Máte na výběr z několika možností. První možností je nechat si zpracovat rešerši OZ přímo Úřadem průmyslového vlastnictví, který přijímá objednávky na rešerši poštou a také online. Druhou možností je prohlédnout si databázi ochranných známek na stránkách ÚPV. Nebo se nabízí další varianta, a tou je provedení rešerše prostřednictvím naší online služby.

2) Chybně vyplněná žádost

Na první pohled se špatně vyplněná žádost může zdát jako banální chyba, nicméně se jedná o jednu z nejčastějších chyb při registraci OZ. Nyní nemáme na mysli chybně vyplněnou kolonku jména apod., ale správné vyplnění všech náležitostí, které musí žádost o zápis OZ obsahovat. A které to jsou?

V případě, že přihlašovatelem je fyzická osoba, musí žádost obsahovat jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště (případně doručovací adresu, liší-li se od trvalého bydliště). Pokud ochrannou známku registruje právnická osoba, je třeba uvést název firmy a její sídlo (v případě zastoupení i totožnost jejího zástupce). Pro oba subjekty navíc platí, že musí uvést seznam výrobků či služeb, kterých se týká zápis ochranné známky, dále znění nebo vyobrazení OZ a nakonec podpis.

Pokud některá z uvedených náležitostí v přihlášce chybí, budete vyzváni Úřadem průmyslového vlastnictví, abyste chybějící náležitosti doplnili ve stanovené lhůtě zpravidla 30 dnů. Pokud to do stanovené lhůty nestihnete, Úřad vaši přihlášku zamítne.

3) Špatný výběr třídy

Registrace ochranné známky probíhá vždy do několika tříd podle toho, o jaký produkt či službu se jedná. Třídy jsou rozděleny dle mezinárodního třídění. Pojmenování bylo stanoveno na základě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, proto Niceské třídění. Standardně se ochranné známky přihlašují do tří tříd. V případě, že máte zájem o zápis i do dalších tříd, je třeba za každou další třídu uhradit správní poplatek 500 Kč.

Zajímavostí je, že můžete registrovat totožnou ochrannou známku do různých tříd nezávisle na sobě, a přesto se bude jednat o regulérní zápis. Obě ochranné známky se nijak nenarušují. Uvedeme příklad z praxe. Například ochranná známka Orbit je zapsaná jednou společností jako žvýkačky a jinou společností jako IT software. Značky fungují nezávisle na sobě.

4) Zaslání nekvalitního obrázku (loga)

Ano, i takovéto případy se stávají, a to nezřídka kdy. V rámci našich služeb dbáme na to, aby byly veškeré podklady pečlivě zkontrolovány a v případě pochybností o jejich kvalitě vráceny k přepracování. Na základě domluvy také dokážeme grafické podklady zpracovat tak, abyste měli jistotu, že bude registrace vaší OZ úspěšná.

S nekvalitním grafickým podkladem riskujete jednak zamítnutí přihlášky z hlediska špatného rozeznání od konkurence či jiných ochranných známek, a jednak nedostatečnou ochranu vaší značky (například při zaslání špatně čitelného a rozeznatelného loga).

5) Registrace na vlastní pěst bez hlubších znalostí

Registrace na vlastní pěst bez hlubších znalostí je asi završením všech předchozích chyb, které se vám můžou v případě registrace ochranné známky stát. Rozhodně vám nedoporučujeme s registrací OZ začínat, pokud tuto problematiku nemáte detailněji nastudovanou.hlubší znalosti nemáte. Ideální variantou je nechat tento proces na odbornících. A záleží už jen zcela na vás, zda si vyberete advokátní kancelář nebo zvolíte pohodlnější řešení v podobě vyplnění žádosti online.

 

V každém případě pokud se chystáte svou značku chránit, učiňte tak dříve, než může být pozdě. Registrujte si ochrannou známku ještě dnes prostřednictvím online formuláře.

 

Potřebujete registrovat ochrannou známku?
Využijte naší službu registrace ohranných známek.

Pouze za 10 490 Kč Kč bez DPH na období 10 let.

  • Specializovaní odborníci s více jak 10 letými zkušenostmi
  • Vše online bez nutnosti osobního setkání
  • Snadné vyplnění online objednávky

Chci svou ochrannou známku

Více informací o registraci Ochranných známek

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl