Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Jak správně používat ochrannou známku ®

Jak správně používat ochrannou známku ®

26.03.2020

Ochrannou známkou chráníte vlastní označení zboží nebo služeb - nejčastěji názvy, loga či slogany. Jak ji dále používat?

Co registrací ochranné známky získáte?

Jak už bylo řečeno dříve, díky ochranné známce odlišíte svou značku, výrobky nebo služby od konkurence. Jakožto vlastník máte nejenom výhradní právo ochrannou známku užívat při svém podnikání, ale také rozhodovat o tom, zda, komu a za jakých podmínek toto užití povolíte. Můžete ji tedy pronajmout, prodat nebo ji dokonce vložit jako základní kapitál do své společnosti.

Pokud by někdo porušil vaše (vlastníkova) práva, jste oprávněni požadovat odstranění tohoto protiprávního stavu a úhradu vzniklé škody, náhradu za bezdůvodné obohacování a případně i přiměřené zadostiučinění.

Označení ochranné známky

Registrací si zajišťujete výhradní právo k užívání vaší značky ve spojení s konkrétními výrobky nebo službami. Vnějším symbolem vašich práv k užívání ochranné známky je připojení symbolů - R v kroužku ® nebo TM značících, že je ochranná známka již registrována. 

Tento symbol tedy dává všem osobám, které se s danou známkou setkají, jasnou informaci o vašich výlučných právech na užívání tohoto označení. Jako majitel ochranné známky jste oprávněn, nikoliv však povinen, používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl