Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Znáte všechny druhy ochranných známek v ČR?

Znáte všechny druhy ochranných známek v ČR?

11.02.2020

Podnikání, pokud ho myslíte opravdu vážně, se bez ochranné známky dnes již neobejde. Co všechno lze v ČR registrovat jako ochrannou známku? Je toho více, než byste třeba čekali. Stačí vám registrovat pouze jeden druh? Možná že ne. Pojďme se společně podívat na druhy ochranných známek.

Ochranná známka

Ochrannou známku vymezuje zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Základní přehled o ochranných známkách jsme vám již popsali v našem článku Co je ochranná známka.

Než se pustíte do prvních kroků registrace, měli byste vědět, co vše si můžete registrovat. Vyhnete se tak případným pozdějším komplikacím. Základními druhy ochranných známek registrovatelných v České republice jsou:

  • slovní ochranná známka

  • obrazová ochranná známka

  • kombinovaná ochranná známka *

  • slovní grafická ochranná známka

  • prostorová ochranná známka

  • ochranná známka tvořená barvou či jejich kombinací

*  od 1.1.2019 kombinovanou známku nahrazuje obrazová ochranná známka, kdy slovní část známky je rovněž chráněna


Při registraci ochranné známky pro Evropskou unii je možné registrovat také varianty:

  • zvuková ochranná známka

  • čichová ochranná známka, hologram

Slovní ochranná známka

Na první pohled by se mohlo zdát, že slovní ochranná známka patří mezi nejčastěji registrované. Realita se ale díky možnosti registrace kombinované ochr. známky liší. Níže se dozvíte proč.

Co si představit pod slovní ochrannou známkou? Název firmy. Samozřejmě. Tím to ale nekončí. Chránit můžete stejně tak název vašeho výrobku, produktu či služby a také váš slogan nebo doménu. Často je totiž samotný produkt nebo slogan mnohem silnější značkou než firma, která ho vyrábí.

Obecně se může slovní ochranná známka skládat z písmen, číslic nebo jakýchkoliv dalších znaků, které lze zapsat. Konkrétním příkladem může být název Nike pro firmu, iPhone pro produkt a pro slogan například “Aby váš motor skvěle Shell”, který patří síti čerpacích stanic Shell.

Obrazová ochranná známka

Obrazovou ochr. známku, jak už název napovídá, tvoří nějaký grafický prvek, fotografie či obrázek. Můžeme sem zařadit například firemní a produktová loga. Pokud ta ale zobrazují i další prvky, jako je například název, řadíme je do následující kategorie. Pro příklad bychom mohli uvést nakousnuté jablko značky Apple nebo okřídlený šíp Škoda či logo jakékoliv jiné automobilky, které neobsahuje žádný text.

Ochranná známka tvořená textem a obrazem

Lze ji také nazvat jako obrazovou ochrannou známku obsahující slovní prvky. Nejčastěji se jedná o kombinaci loga s názvem firmy. Stejně tak sem můžeme zařadit název tvořený vlastním fontem. Jako příklad z praxe bychom mohli uvést logo Wi-Fi nebo třeba Mastercard. Obě zmíněná totiž obsahují grafické a zároveň slovní prvky.

Prostorová ochranná známka

Prostorová ochranná známka je tvořena trojrozměrným tvarem. V praxi to znamená tvar výrobku nebo také jeho obal. Typickým příkladem tvaru výrobku může být tvar láhve Coca-cola nebo tvar baterie Duracell. Specifickým obalem výrobku, který byl zapsán jako ochranná známka je například obal od čokolády Toblerone.

Ochranná známka tvořená barvou či jejich kombinací

Že lze registrovat ochrannou známku i v podobě barvy? Proč ne. Pokud slouží barva nebo kombinace více barev k odlišení výrobků nebo služeb, pak ji můžete registrovat jako ochrannou známku. Avšak při registraci barvy je potřeba prokázat rozlišovací způsobilost. Proto se nejedná o nejsnazší cestu.

Příkladem registrované ochr. známky v podobě barvy je červená barva Vodafone nebo modrá a stříbrná barva společnosti Red Bull.

Zvuková ochranná známka

Registrace ochranné známky v podobě zvukové stopy se hodí zejména v případech, kdy propagujete vaši firmu, produkt či službu i pomocí znělky. Pokud je znělka dobře vytvořena, stává se silným propagačním motivem poskytujícím konkurenční výhodu. Zvukovou stopu lze registrovat pomocí notového zápisu.

Vzpomeňte si například na znělku T-Mobile, kterou tvoří pouze pět tónů. Jednoduché, ale velmi účinné.

 

Ať už máte jasno, jaký druh ochranné známky registrovat, nebo ne, můžete s registrací začít ihned pomocí tohoto formuláře. Rádi vám s tím pomůžeme.

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl