Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Jaký je rozdíl mezi ochrannou známkou a patentem?

Jaký je rozdíl mezi ochrannou známkou a patentem?

28.01.2020

Patent a ochranná známka. Pojmy, které se v běžném hovoru často používají a ještě častěji zaměňují. Instinktivně cítíme, že mají něco společného. Avšak navzdory svému blízkému vztahu se svým účelem i obsahem výrazně liší.

Ochranná známka i patent jsou spjaty s ochrannou práv k výsledkům tvůrčí činnosti člověka (duševní vlastnictví). V České republice ochranné známky i patenty registruje, a následně také spravuje, stejná instituce - Úřad průmyslového vlastnictví. Na koncepci totožného registračního místa patentů a ochranných známek se shodly všechny státy EU na národní i unijní úrovni.

Pojďme se společně podívat, co jednotlivé pojmy znamenají, v čem si jsou podobné a v čem se naopak odlišují.

Co je to patent

Zjednodušeně řečeno: Patent slouží k ochraně vynálezu a v podstatě vám zaručuje ochranu vlastnických práv k vašim vynálezům.

Patenty jsou v zásadě registrované průmyslově využitelné výsledky vaší vynálezecké činnosti (vynálezy). Jako patent lze registrovat nejen nový výrobek a technologii, ale i chemickou látku, léčivo, ba dokonce i průmyslové produkční mikroorganismy.

V případě, že máte patent na některý z vašich výrobků, znamená to, že máte výhradní právo tento vynález vyrábět. Zároveň můžete udělit jiným osobám souhlas k využití patentu a můžete ho také pronajmout, zastavit nebo prodat.

Co je ochranná známka

Zjednodušeně řečeno: Ochranná známka chrání vaši grafiku či slovní spojení proti napodobeninám ze strany konkurence. Jednotlivé druhy ochranných známek v našem článku Co je ochranná známka.

Ochranná známka slouží k rozlišení zboží či služby. Jejím hlavním cílem je ochrana spotřebitele - tedy vašeho zákazníka - před záměnou vašich výrobků nebo služeb za výrobky nebo služby konkurenční. Ochranná známka musí mít vždy jasnou rozlišovací schopnost.

Ochrannou známkou chráníte vlastní označení zboží nebo služby. Toto označení je nejčastěji tvořené slovy (název, slogan) nebo kresbou (logem), mnohdy však i tvarem. Úřad průmyslového vlastnictví nově umožňuje zapsat také pohyb nebo zvuk. Hlavní podmínkou registrace takového označení však je, že musí být způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od obdobných výrobků a služeb osoby jiné.

Registrací si zajišťujete výhradní právo k jejímu užívání. Zároveň můžete udělit jiným osobám souhlas k využití ochranné známky, můžete ji pronajmout, zastavit nebo prodat.

Jak v případě patentu, tak v případě ochranné známky vás registrace chrání před neoprávněným užíváním vašeho vlastnictví. Při porušení této ochrany se můžete bránit jak v občanskoprávní rovině, tak i v rovině trestněprávní.

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl