Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Jak probíhá registrace ochranné známky v rámci US

Jak probíhá registrace ochranné známky v rámci US

22.09.2022
  • Chystáte se rozšířit své podnikání na jeden z největších spotřebitelských trhů na světě?
  • Budete do USA dovážet své produkty nebo poskytovat služby?

Ať už pro tento případ budete chtít registrací ochranné známky ochránit váš název nebo logo, neváhejte nás oslovit. S celým procesem registrace ochranné známky vám pomůže náš tým zkušených advokátů a dalších odborníků. Registrace ochranné známky v USA sice probíhá velmi obdobně jako registrace ochranné známky v rámci Evropské Unie, jsou zde však zásadní rozdíly a v tomto článku vám chceme přiblížit, jak taková registrace ochranné známky v USA probíhá.

Zásadní podmínkou a změnou při registraci ochranné známky v USA je prokázání opravdového použivání loga, sloganu a označení v obchodním styku. Užití se dokazuje Úřadu například fotografiemi obchodu, webové prezentace nebo kopiemi brožur či fotografiemi produktu.

Délka celého procesu registrace ochranné známky u USPTO - od podání přihlášky na Úřad trvá nejméně 6 měsíců, než se Vaší přihláškou bude zabývat odpovědný pracovník. Teprve poté bude následovat její zpracování a samozřejmě i zákonná délka 3 měsíce zveřejnění známky ve věstníku. Připravte se tedy na délku registrace v rozmězí 12 - 18 měsíců. 

Ale pojďme na začátek celého procesu. Vůbec prvním krokem je zjistit, zda již někdo jiný stejnou nebo podobnou značku pro podobné zboží nebo služby registroval. Nechcete si přeci vybrat obchodní název nebo logo, provozovat reklamy, tisknout brožury, vytvářet webové stránky a budovat si reputaci, jen abyste byli nuceni toto jméno krátce poté přestat používat.

Rešerše ochranných známek v USA

Co je to „rešerše“ ochranné známky? Mnoho podniků osloví advokátní kanceláře, aby provedly komplexní rešerše ochranných známek prostřednictvím různých elektronických databází. V závislosti na typu ochranné známky (slovní známka nebo obrazová známka) a její složitosti může takové vyhledávání stát několik desítek tisíc korun. Základní průzkum používaných ochranných známek si však můžete udělat sami, aniž byste potřebovali právníky. V mnoha případech to stačí k nalezení relevantních informací.

Chcete-li zahájit vyhledávání, prohlédněte si ochranné známky registrované u amerického úřadu pro patenty a ochranné známky (USPTO), federální agentury pověřené vedením národního registru ochranných známek. Systém elektronického vyhledávání ochranných známek USPTO je znám pod zkratkou TESS (Trademark Electronic Search System). Je volně dostupný a může vám ukázat, jaké známky byly zaregistrovány v jakých třídách ochranných známek*.

* V jednoduchosti existuje 45 tříd ochranných známek, což jsou v podstatě kategorie ochranných známek rozdělené podle typu zboží nebo služeb.

Kromě hledání registrovaných ochranných známek na TESS byste měli také provést bezplatné vyhledávání na internetu.  Jednoduché vyhledávání na Google nebo třeba Bing vám často poskytne jasnou představu o tom, kdo a jak tuto značku ve vašem odvětví používá. Vyhledávání neregistrovaných ochranných známek je také důležité, protože i když ochranná známka není registrována, její existence by vám mohla bránit v registraci ochranné známky nebo dokonce v legálním užívání ochranné známky. 

Tip:  Chystáte se utratit desítky tisíc korun za marketing a reklamu? Budujte svůj osobitý a originální brand od začátku i s registrovanou známkou.

Rešerše byla úspěšná a může se pokračovat k podání přihlášky.

Ke správnému vyplnění a podání přihlášky bude potřeba správně zvolit, zda půjde o režim „použito v obchodě“ (Mark-in-commerce) nebo zda zboží nebo služby ještě nebyly uvedeny na trhu a tedy půjde o režim „záměr k použití“ (Intent-to-Use). V prvním případě, kdy své zboží už na americkém trhu skutečné máte, bude zapotřebí přiložit vzorek v grafické podobě – tedy JPG, který zobrazuje použití Vaší ochranné známky. V druhém případě - žádosti s budoucím záměrem použítí ochranné známky - musí být vzor doložen později spolu s dokumentem nazvaným „Dodatek k údajnému použití“.

Ochranná známka se také vždy vztahuje na konkrétní výrobky nebo služby. Toto zatřídění za Vás rádi v rámci objednávky uděláme, nicméně pro inspiraci se můžete podívat na více informací o všech třídách v rámci USA např. zde - https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/nice-agreement-tenth-edition-general-remarks-class. Vlastním zatříděním pak nejsou jen čísla tříd, ale celá slovní spojení popisující zcela konkrétní výrobky nebo služby. Uveďme si pro ilustraci konkrétní příklad. Známka Škoda bude s největší pravděpodobností registrována (mimo jiné) ve třídě 7 - motory pro pozemní vozidla - (class 7 - motors and engines for land vehicles)*

*Za povšimnutí stojí také, že v rámci EU a Niceského třídění by šlo spíše o třídu 12.

Identifikace značky

Pokud je známkou slovo nebo skupina slov, je identifikace známky jednoduchá. Pokud je však známka stylizovanou prezentací slova - grafický symbol, logo, design, musí být poskytnuta jasná identifikace. V prvním případě jednoduše použijeme slovní označení. V druhém případě připojíme také grafický soubor (ve formátu JPG nebo GIF) obsahující černobílé provedení známky a do příslušného pole písemný popis.

Tip: Nejširší ochranou slovní známky je registrace bez jakéhokoli stylu písma. To umožní používat ochrannou známku v různých fontech, spíše než se omezovat na specifický font známky.

Žadatelem může být například jednotlivec, společnost, sdružení, svaz, společenský klub nebo družstvo... Lidsky řečeno kdokoliv, kdo může vlastnit majetek podle amerického federálního práva. Speciální formou vlastnictví ochranné známky je pak kolektivní ochranná známka, kdy jde o spoluvlastnictví.

Na co si dávat pozor a nejen v USA

Mnoho užívaných značek obsahuje slova nebo fráze, které samy o sobě nemohou být chráněny zákonem o ochranných známkách. Můžeme si to představit tak, že dát jedné osobě výhradní právo používat takové výrazy by nám znemožnilo běžně mluvit. Úřad pro ochranné známky proto obvykle vyžaduje prohlášení o vyloučení odpovědnosti ohledně určitých částí ochranných známek. Pokud by si například žadatel chtěl zaregistrovat známku Multi-kulti elektrikáři, musel by se zřici „elektrikář/-i“. To znamená, že kromě užívání jako součásti ochranné známky si přihlašovatel nenárokuje žádné výhradní právo používat slovo „elektrikář“.

Tip: Povšimněte si prosím zásadního rozdílu registrace doménového jména a ochranné známky. Zatímco chatari.cz může generovat zajímavý počet klientů sám o sobě, jako ochranná známka pro chaty a chataření bude nejspíše neregistrovatelná. 

Chcete ušetřit svůj drahocený čas a soustředit se pro svůj byznys? Naši odborníci jsou připraveni a rádi vás při registraci ochranné známky v USA zastoupíme. Neváhejte využít náš objednávkovy formulář: https://www.patentoid.cz/registrace-ochranne-znamky-pro-usa/

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl