Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví

20.10.2017

Toužíte zvýšit inovační výkonnost svého podniku? Chcete mít jistotu bezpečí před konkurencí? Rádi byste chránili své produkty prostřednictvím průmyslových práv?

Zodpověděli jste na dané otázky ano, ale brání vám v tom jediná překážka, a tou jsou finance? Nezoufejte! Je tu pro vás připravena dotace, která vám pomůže snížit náklady na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo již II. výzvu k programu podpory INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Jedná se o dotaci pro malé a střední podniky, veřejně výzkumné instituce, vysoké školy a jiné instituce terciálního vzdělávaní.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje alokavat prostřednictvím II. výzvy až 50 milionů korun mezi jednotlivé žadatele o dotaci.


Podporované aktivity

 • Vynálezy/patenty 
 • Ochranné známky
 • Užitné vzory 
 • Průmyslové vzory

Finanční podpora

Dotace na daný projekt je poskytována v minimální hodnotě 40 tisíc Kč, maximálně však do 1 milionu Kč, není-li rozhodnuto jinak.

Finanční podpora bude vyplácena dodatečně podle předložených materiálů, jež souvisí s žádostí o platbu. Podmínkou je počáteční kompletní předfinancování výdajů, které pocházejí z vlastních zdrojů žadatele.

Podpora financuje až 50% z prokázaných způsobilých výdajů na zajištění ochrany pomocí patentů, ochranných známek, užitých vzorů či průmyslových vzorů.

Způsobilé výdaje:

Mezi způsobilé výdaje se řadí náklady, které souvisí s daným projekty. Řadí se mezi ně služby kompetentních zástupců, překlady a veškeré správní poplatky.

Nezpůsobilé výdaje

Mezi způsobilé výdaje se nezahrnuje DPH, v případě, že daný subjekt je plátcem DPH. Dále splátky půjček, úvěry, sankce a výdaje, které jsou před termínem přijatelnosti projektu.

Termín odevzdání žádosti

Příjem žádostí je v rozmezí od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Žadatel má nárok pouze na jednu žádost.

Územní kritéria

Příjemce o dotaci musí projekt realizovat na území ČR, mimo hlavní město Prahy. Pro posouzení vhodného kandidáta o podporu dotace je určující realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.

Omezení limitující uživatele

 • Žadatel je registrován jako poplatník daně z příjmů. 
 • Žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným státním podnikům. 
 • Žadatel se nesmí nacházet v krizové situaci, ohrožující činnost podniku. Nesmí být v likvidaci, či exekuci.
 • Podpora dotace není určena žadatelům podnikajícím v zemědělství, rybolovu, lesnictví či ve zpracování potravin.

Potřebné dokumenty

 • V okamžiku, kdy žadatel podává žádost o dotaci, tak není povinen dokládat žádné dokumenty. 
 • Ve chvíli podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je povinen mít zapsanou podporovanou činnost společně s provozovnou, ve kterém se daný projekt realizuje.
 • Při žádosti o platbu je žadatel povinen předložit zveřejněnou přihlášku daného typu průmyslového vlastnictví, patentovou listinu a potvrzení o zápisu do rejstříku.

Informace ohledně dotace

Uchazeč žádá o podporu formou dotace prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+

Veškeré informace o daném projektu nabízí agentura CZECHINVEST a její regionální pobočky.

 

Použité zdroje:

http://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52900/64510/659487/priloha004.pdf

 

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl