Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300

Balíčky služeb:

Patentoid registrace ochranné známky do 3 tříd s územní platností Česká republika
 • rešerše ochranné známky
 • grafické práce (příprava loga na podání)
 • příprava přihlášky
 • podání přihlášky na úřad průmyslového vlastnictví
 • zaslání originálu certifikátu poštou
 • vč. poplatku 4 000 Kč
 • vč. 2h koordinační činnosti (běžně postačují)

10 490 Kč

Objednat

Patentoid registrace ochranné známky do 1 třídy s územní platností Evropská unie

 • Platnost ve všech státech EU (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_cs). K 1.9. 2017 má EU 28 členských států
 • rešerše ochranné známky
 • grafické práce (příprava loga na podání)
 • příprava přihlášky
 • podání přihlášky na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
 • zaslání originálu certifikátu poštou
 • vč. poplatku 21 467 Kč€ za podání do 1 třídy
 • vč. 4h koordinační činnosti (běžně postačují)

55 000Kč 
 

Objednat

Patentoid registrace ochranné známky do 3 tříd s územní platností Slovenská republika

 • rešerše ochranné známky
 • grafické práce (příprava loga na podání)
 • příprava přihlášky
 • podání přihlášky na úřad průmyslového vlastnictví
 • zaslání originálu certifikátu poštou
 • vč. správního poplatku 2 930 Kč€
 • vč. 2h koordinační činnosti (běžně postaují)

19 000Kč  
8 490 Kč  

Objednat

Patentoid prodloužení platnosti ochranné známky CZ

 • před uplynutím doby platnosti ochranné známky
 • vč. poplatku 4 490 Kč
4 490 Kč

 

Jednotlivé úkony:

Registrace další 1 třídy, nad základní 3 třídy (vč. poplatku 1 450 Kč) +
Registrace další 1 třídy, nad základní 1 třídu známka EU (vč. poplatku , resp. 3. a každá další třída včetně poplatku ) +
Registrace další 1 třídy, nad základní 3 třídy známka SK (vč. poplatku 1 500 Kč)
Expresní zpracování OZ do následujícího pracovního dne (zadání proběhlo do 12:00) +5 000,-
Expresní zpracování OZ do následujícího pracovního dne (zadání proběhlo po 12:00) +10 000,-
Rešerše ochranné známky s platností CZ (nelze objednat samostatně) 2 000,-
Příprava přihlášky a podání přihlášky na úřad průmyslového vlastnictví  (nelze objednat samostatně) 5 000,-
Správní poplatek za obnovu zápisu ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby (nejpozději do 6 měsíců od tohoto data) 5 000,-
(osvobozeno od DPH)
Zaslání originálu certifikátu poštou 500,-
Registrace OZ s platností CZ s kolektivním vlastnictvím (nelze objednat samostatně) +10 000,-
Koordinační činnost při připomínkovacím řízení 1hodina (nad rámec balíčku 2h) 2 500,-
 • všechny ceny uvedeny
 • všechny úkony Patentoid jsou včetně správních poplatků Úřadu průmyslového vlastníctví
 • změna cen vyhrazena
 • ceník je platný od 1.10.2020
Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl