Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Co je ochranná známka

Co je ochranná známka

21.02.2019

Ochranná známka slouží k rozlišení výrobků, či služeb. Její primární cíl je chránit spotřebitele, před záměnou konkrétního výrobku/služby za jiný konkurenční výrobek/službu. 

Známka musí mít vždy jasnou rozlišovací schopnost - např. nějaký specifický název, či obrázek.

Běžně nelze zaregistrovat klasicky používaná slova - např.: slovo "Stůl" není možné zaregistorvat jako ochrannou známku pro stoly. Například e-Stůl by již mělo být možné registrovat. Při registraci běžných slov je potřeba prokázat tzv. rozlišovací způsobilost.

Ochranná známka vám dává právní obranu proti napodobeninám, které by mohla produkovat konkurence. Její registrací si zajišťujete výhradní právo k veřejnému používání a chrání tak vaše zákazníky před záměnou s jinou konkurenční značkou.

Jak probíhá registrace

V České republice ochranné známky spravuje Úřad průmyslového vlastnictví.

Nejdříve se provádí zatřídění ochranné známky dle Niceského třídění výrobků a služeb. Následně je potřeba provést rešerši, zda již neexistuje podobná ochranná známka. 

Po vyplnění přihlášky se vše podává na Úřad průmyslového vlastnictví. Po úspěšném podání je ochranná známka zveřejněna a běží 3 měsíční lhůta, ve které se může kdokoli přihlásit s námitkami proti udělení ochranné známky.
Jakmile toto období uplyne je ochranná známka označena za platnou a je možné začít používat označení registrované ochranné známky - R v kroužku ®.

Druhy ochranných známek

Nejčastějšími druhy ochranných známek jsou:

Slovní

Slovní ochrannou známkou může být jakýkoli název, či slogan. Je nutné, aby byla tvořena z jednoho, nebo více slov. Je nutné, aby tento text měl rozlišovací způsobilost.

Např. název "Škoda".

(povolené jsou pouze latinské alfanumerické znaky bez diakritiky (a-Z), arabské číslice (0-9), římské číslice a tyto znaky ë ö ä ü ° ! @ # % & * ( ) ? . , ; : + -/ _ = § ě š č ř ž ý á í é ů ú ť ď ň ó $ " ')

Obrazová

Jedná se o označení, které je tvořené konkrétním symbolem/kresbou. Opět je potřeba, aby známka měla rozlišovací způsobilost.

Např. obrázek nakousnututého jablka.

Nově do kategorie Obrazová spadá i původní označení pro Kombinovanou známku. Obrazová známka může obsahovat jak obrazovou tak i slovní část.

Barevná 

která je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením
a) reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo
b) reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy; k barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.

Nové typy ochranných známek v ČR od 1.1.2019

Prostorová

Jedná se o označení, které je tvořeno trojrozměrným zobrazením. Tímto lze ochránit konkrétní zvláštní tvary výrobků (např. sušenek), nebo obalů (např. různé krabice, lahve, ..).

Např. specifický tvar lahve Coca-cola je ochrannou známkou.

Poziční

Je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.

Se vzorem

tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.

Zvuková

Výlučně zvuk nebo kombinace zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.

Pohybová

Tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.

Multimediální

Tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.

Holografická

Tvořena prvky s holografickými znaky. Vyjádří se předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.

Jiný druh ochranné známky

Tzn. známka, která neodpovídá žádnému z výše uvedených druhů ochranných známek. Vyjádřena v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.

 

 

Jste rozhodnuti začít chránit váš výrobek, či službu? Stačí vyplnit jednoduchý objednávkový formulář a registrace ochranné známky bude pro Vás hračkou, protože patentoid.cz za vás vše zařídí.

Potřebujete registrovat ochrannou známku?
Využijte naší službu registrace ohranných známek.

Pouze za 10 490 Kč Kč bez DPH na období 10 let.

  • Specializovaní odborníci s více jak 10 letými zkušenostmi
  • Vše online bez nutnosti osobního setkání
  • Snadné vyplnění online objednávky

Chci svou ochrannou známku

Více informací o registraci Ochranných známek

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl